Nông dân Kinh Môn thi kiến thức về bảo vệ môi trường

THỨ SÁU, 19/07/2019 11:23:09

Sáng 18.7, Hội Nông dân huyện Kinh Môn tổ chức hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Ban tổ chức trao giải cho các đội
Hội Nông dân các xã Phạm Mệnh, Lạc Long, Tân Dân và thị trấn Kinh Môn đại diện 4 khu trong huyện tham gia tranh tài.

Nội dung thi xoay quanh những kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, những kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, không xả thải bừa bãi; phương pháp vận dụng các văn bản pháp luật, kiến thức xã hội trong quá trình công tác.

Ban tổ chức trao giải nhất cho Hội Nông dân xã Phạm Mệnh.
NGUYỄN HẬU