Ô nhiễm bụi mịn ở Hải Dương thế nào?

THỨ SÁU, 22/11/2019 15:05:38

Hiện Hải Dương chưa quan trắc thông số bụi siêu mịn PM2,5 nên chưa đánh giá được không khí ở Hải Dương có ô nhiễm bụi siêu mịn hay không.Trước những thông tin ô nhiễm không khí gây tâm lý hoang mang cho người dân ở TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, phóng viên Báo Hải Dương phỏng vấn ông Vũ Đình Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) về chất lượng không khí ở Hải Dương.

- Ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn, siêu mịn ở Hải Dương hiện nay như thế nào, thưa ông?

- Việc quan trắc chất lượng không khí nói chung, bụi mịn (bụi PM10) nói riêng đã được thực hiện bằng các đợt quan trắc định kỳ theo từng đợt trong năm. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương đợt I và đợt II năm 2019 cho thấy môi trường không khí khu vực dân cư tương đối tốt. Chỉ có một số điểm tại khu vực đô thị có thông số tổng bụi lơ lửng (TSP) và bụi PM10 vượt quy chuẩn cho phép (QCCP) nhưng mức độ không thường xuyên. Số điểm quan trắc môi trường không khí khu dân cư đô thị tại thời điểm quan trắc đợt II có thông số bụi vượt QCCP nhiều hơn đợt I. Kết quả quan trắc đợt I khu vực đô thị chỉ có 1 trong tổng số 18 điểm quan trắc có thông số bụi PM10 vượt 1,08 lần QCCP; thông số bụi TSP, tiếng ồn đều đạt QCCP. Kết quả quan trắc đợt II khu vực đô thị có 5 trong tổng số 18 điểm quan trắc có nồng độ bụi TSP vượt từ 1,13 - 2,5 lần QCCP và 2 trong tổng số 18 khu dân cư khu vực đô thị có thông số bụi PM10 vượt QCCP 1,3-1,43 lần. Kết quả quan trắc đợt I và đợt II khu vực nông thôn, các thông số đều đạt QCCP. Còn đợt III vừa thực hiện xong đến nay chưa có kết quả.

Hiện Hải Dương chưa quan trắc thông số bụi siêu mịn PM2,5 nên chưa đánh giá được không khí ở Hải Dương có ô nhiễm bụi siêu mịn hay không. Tỉnh ta cũng chưa có hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh cố định tự động nên cũng còn những hạn chế, bất cập trong đánh giá mức độ ô nhiễm của môi trường không khí.

- Thời gian tới, Hải Dương sẽ làm gì để kiểm soát chất lượng không khí, nhất là các chỉ số bụi mịn, siêu mịn?

- Để kiểm soát chất lượng môi trường không khí, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát nguồn thải của các cơ sở sản xuất. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 43 trạm quan trắc khí thải tự động của 18 doanh nghiệp. Chi cục Bảo vệ môi trường thường xuyên đôn đốc các cơ sở quan trắc môi trường định kỳ và nộp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát. Đối với các dự án phát sinh bụi trong quá trình xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục về môi trường làm cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai quan trắc chất lượng môi trường không khí định kỳ theo mạng lưới quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được phê duyệt với tần suất 4 đợt/năm. Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến lắp đặt 5 trạm quan trắc môi trường tự động, cố định tại phường An Lưu và xã Duy Tân (Kinh Môn), phường Sao Đỏ (TP Chí Linh), xã Cổ Dũng (Kim Thành) và TP Hải Dương để quan trắc môi trường không khí với 9 thông số cơ bản, trong đó có thông số bụi PM2,5 và bụi PM10 cũng như một số thông số vi khí hậu khác. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, cố định giúp cơ quan chuyên môn kịp thời phát hiện những biến động của môi trường không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn, siêu mịn để kịp thời khuyến cáo người dân bảo vệ sức khỏe.

- Trân trọng cảm ơn ông!

      VỊ THỦY (thực hiện)