Phấn đấu trồng cây phân tán tăng gấp rưỡi năm trước

THỨ TƯ, 03/03/2021 13:27:01

Các địa phương tập trung trồng cây bóng mát, cây phong cảnh, cây lấy gỗ ở khu đô thị, công viên, khu di tích, công sở...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay các cấp, ngành trong tỉnh không tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện kế hoạch trồng cây, tập trung vào mùa xuân và kéo dài phong trào trong cả năm. Tỉnh phấn đấu trồng cây phân tán tăng ít nhất gấp 1,5 lần so với năm 2020.

Để thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích giao trách nhiệm cho từng đơn vị, đoàn thể cụ thể. Tập trung trồng cây bóng mát, cây phong cảnh, cây lấy gỗ ở khu đô thị, công viên, khu di tích, công sở. Quan tâm trồng đường cây, đường hoa tại các xã để tạo cảnh quan, làm đẹp cho xã nông thôn mới.

Năm 2020, toàn tỉnh trồng được gần 1,2 triệu cây phân tán, gồm hơn 700.000 cây ăn quả, còn lại là cây bóng mát, phong cảnh.
                                                                                                PV