​Sạt 50 m bãi sông ngoài đê hạ lưu kè An Điền

THỨ BA, 24/03/2020 10:13:33

Theo Hạt Quản lý đê huyện Nam Sách, bãi sông thuộc khu vực kè An Điền (xã Cộng Hòa) đang bị sạt lở 50 m.

Điểm sạt lở bãi sông ngoài đê hạ lưu kè An Điền (xã Cộng Hòa)
Điểm sạt lở bắt đầu từ vị trí K0+55 đến K0+105 đê hữu Lai Vu, đầu cung sạt cách kè khoảng 5 m, điểm rộng nhất của cung sạt về phía đê 13,5 m, chiều cao thẳng đứng khoảng 2,5 m tính từ mặt nước. 

Điểm sạt lở được phát hiện vào sáng 11.3. Nguyên nhân do dòng chảy áp sát, sự lên xuống của thủy triều lớn, địa chất khu bãi xấu, trời mưa liên tục. Hạt Quản lý đê huyện đã cắm tiêu và phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi diễn biến của cung sạt, báo cáo cấp có thẩm quyền chủ động xử lý sự cố. Huyện Nam Sách giao Hạt Quản lý đê huyện phối hợp với xã Cộng Hòa chủ động nhân lực, vật tư, có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân có diện tích sản xuất tại khu vực này...
NGỌC HÙNG