Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cơ bản hoàn thành mục tiêu đề án thu gom, xử lý rác thải nông thôn

THỨ TƯ, 29/01/2020 09:27:58

Đề án “Thu gom, xử lý RTSH khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020” là một trong 8 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần hoàn thành các mục tiêu của đề án

Từ khi triển khai đến nay, đề án đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2019, các mục tiêu chính của đề án đã cơ bản hoàn thành: 100% số xã trong tỉnh đã có tổ, đội thu gom rác thải; tỷ lệ thu gom và xử lý RTSH ở khu vực nông thôn đạt 85,6%, tăng 27,5% so với thời điểm UBND tỉnh phê duyệt đề án.

Toàn tỉnh hiện có 1.129 đơn vị thu gom, vận chuyển RTSH với 3.002 người tham gia. Việc thu gom, xử lý RTSH tại các nhà máy đã có chuyển biến tích cực. Hiện RTSH ở các xã thuộc TP Hải Dương và 26 xã thuộc 4 huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Hà và Kim Thành đã được thu gom, vận chuyển, xử lý tại các nhà máy xử lý rác trong tỉnh.

Với nỗ lực của chính quyền các địa phương, trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn 15 điểm chôn lấp rác tự phát, giảm 31 điểm so với năm 2018. Thực hiện đề án, UBND tỉnh đã hỗ trợ 166 xã xây dựng 201 bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Tất cả các bãi rác đều được UBND cấp huyện hoặc xã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; vị trí xây dựng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Các bãi rác đều được san, gạt, phủ cát hoặc sử dụng chế phẩm khử mùi, thuốc diệt ruồi, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Việc xây dựng các nhà máy xử lý RTSH cũng được UBND tỉnh quan tâm. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 nhà máy xử lý rác thải với công suất thiết kế khoảng 500 tấn/ngày đêm.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 26 xã thuộc 4 huyện Kim Thành, Thanh Hà, Cẩm Giàng và Bình Giang thu gom, vận chuyển, xử lý tại các nhà máy với tổng khối lượng 108,4 tấn/ngày đêm, bằng 17% tổng lượng rác được thu gom, xử lý.

UBND tỉnh đã quan tâm hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển RTSH, mua chế phẩm xử lý rác...; tuyên truyền, phổ biến kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và các gia đình trong phân loại, thu gom và xử lý RTSH ở khu vực nông thôn với tổng kinh phí giai đoạn 2017 - 2019 là hơn 208,4 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương, Đề án “Thu gom, xử lý RTSH khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020” đã cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thời gian tới, tỉnh ta cần tập trung xử lý môi trường ở những bãi chôn lấp rác đã đầy hoặc có nguy cơ ô nhiễm lớn; đồng thời tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác tập trung theo công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Để làm tốt việc này, ngoài sự quan tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương thì sự đồng lòng của người dân là rất quan trọng. Nhân đây, tôi cũng xin đề nghị và mong muốn nhân dân ủng hộ chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung vì sức khỏe và môi trường sống trong lành của cộng đồng.

VŨ NGỌC LONG, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh