Sở Tài nguyên và Môi trường: Thanh tra, kiểm tra nhiều doanh nghiệp

THỨ SÁU, 31/01/2020 21:10:31

Năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra 10 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Trong đó, thanh tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với 8Công ty: TNHH An Phú Chí Linh, CP Tập đoàn Sao Đỏ, CP Sản xuất và Dịch vụ viễn thông Vina, TNHH Xuất nhập khẩu Ari Factory Vina, CP MTC Việt Nam, TNHH AN-Global Packaging, TNHH Chế biến nông sản Crisp Palace, TNHH Ha Hae Việt Nam. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đo đạc bản đồ đối với 2 Công ty: CP Tư vấn bất động sản và môi trường Cẩm Giàng, TNHH Tư vấn - Dịch vụ kỹ thuật tài nguyên - môi trường Đông Phương.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc khắc phục các hạn chế, vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp đã được kiểm tra, phát hiện, cho thời gian khắc phục. Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư các dự án khu dân cư hồ Mật Sơn, khu dân cư Licogi 17 (TP Chí Linh); các cơ sở nằm trong danh sách ô nhiễm môi trường của tỉnh, các cơ sở có vi phạm về bảo vệ môi trường chưa khắc phục triệt để; đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra...   
                                                                                                                          
LÃ VỌNG