Tháo dỡ niêm phong tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phúc Khánh

THỨ HAI, 21/09/2020 10:38:50

UBND tỉnh đã cho phép tháo dỡ niêm phong máy móc, thiết bị tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phúc Khánh (Chí Linh) để công ty vận hành các công trình xử lý môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu công ty khẩn trương lập và hoàn thiện hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án để kiểm tra, đánh giá hiệu quả công trình xử lý môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát công ty trong việc vận hành thử nghiệm và chỉ cho phép hoạt động chính thức khi các công trình xử lý môi trường hoạt động ổn định, bảo đảm các quy định hiện hành.

Ngày 16.6, UBND tỉnh có quyết định xử phạt công ty trên do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Ngoài phạt tiền, công ty còn bị đình chỉ hoạt động trong 270 ngày để khắc phục vi phạm. Công ty đã tích cực khắc phục.
PV