TP Hải Dương: Đầu tư thêm 5 xe thu gom rác, tưới rửa mặt đường

THỨ TƯ, 17/06/2020 08:50:59

TP Hải Dương vừa cấp cho Xí nghiệp Giao thông vận tải TP Hải Dương hơn 5 tỷ đồng mua bổ sung thêm 3 xe tưới rửa mặt đường và 2 xe quét, thu gom rác mặt đường tự động.

Xe có công suất lớn, đạt tiêu chuẩn về khí thải, tiết kiệm nhiên liệu, giải phóng sức lao động. Xe phun nước có bồn chứa hai bên thành xe để tưới cây; vận chuyển nước sạch, tiếp nước cho xe cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp...

PV