TP Hải Dương kiểm tra môi trường khu vực Ba Hàng

THỨ SÁU, 16/10/2020 13:26:11

Lực lượng chức năng khảo sát toàn bộ 16 doanh nghiệp nằm trong và ngoài cụm công nghiệp Ba Hàng; kiểm tra đột xuất 3 doanh nghiệp có nguy cơ xả nước thải ra môi trường...

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hải Dương vừa chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) khảo sát toàn bộ 16 doanh nghiệp nằm trong và ngoài cụm công nghiệp Ba Hàng; kiểm tra đột xuất 3 doanh nghiệp có nguy cơ xả nước thải ra môi trường là các Công ty: TNHH Formostar Việt Nam, CP Thương mại dầu khí Long Hưng và Xí nghiệp nhựa Hồng Hà.

Việc khảo sát, kiểm tra trên nằm trong chương trình làm việc của đoàn công tác với UBND phường Nam Đồng và đại diện khu dân cư Vũ La nhằm làm rõ ý kiến phản ánh của người dân về nguồn nước thải sản xuất có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường.

Tổ công tác đã lấy mẫu nước thải để phân tích và sớm thông tin tới người dân; yêu cầu các doanh nghiệp có phát sinh nước thải sản xuất cần đầu tư thu gom, xử lý tập trung bảo đảm quy chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường. 
THÀNH LONG