TP Hải Dương: Thêm 19 mô hình nông dân bảo vệ môi trường

THỨ SÁU, 25/09/2020 07:30:35

Đến nay, TP Hải Dương có 34 mô hình nông dân bảo vệ môi trường (BVMT), tăng 19 mô hình so với năm 2019.

Tham gia mô hình, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng các hoạt động vệ sinh môi trường theo tuần, tháng, quý; chủ động phân loại rác ngay tại gia đình; tuyên truyền các hộ chấp hành quy định về BVMT. Các hội viên tự đóng góp kinh phí duy trì hoạt động của mô hình. Mô hình ở các phường Bình Hàn, Ái Quốc và xã An Thượng là những điển hình với nhiều cách làm hay, thu hút nhiều hội viên tham gia.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình nông dân BVMT, phấn đấu tất cả các chi hội đều có mô hình này.

PV