[Video] Nỗ lực khắc phục ngập úng ở TP Hải Dương

THỨ SÁU, 10/07/2020 10:23:53

Những mùa mưa bão trước, TP Hải Dương thường xuyên xảy ra ngập lụt. Để giải quyết tình trạng này, UBND thành phố đang triển khai Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương.