Xã Vĩnh Lập: Một hộ dân xâm hại đê sông Văn Úc

THỨ SÁU, 21/02/2020 10:18:14

UBND xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) vừa lập biên bản yêu cầu hộ ông Bùi Văn Đồng ở thôn Tú Y hoàn trả lại hiện trạng ban đầu cho cơ băng két trên đê hữu sông Văn Úc ở thôn này.


Khoảng 15 m3 đất ở cơ băng két trên đê hữu sông Văn Úc đã bị lấy đi  
Trước đó, ông Đồng thầu lại khoảng 4 sào đất bãi của xã Vĩnh Lập để khai thác rươi. Trong quá trình cải tạo đất bãi, ông Đồng đã thuê người dùng máy múc khoảng 15 m3 đất ở cơ băng két trên đê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoạn đê nói trên.

Bên cạnh đó, một số hộ dân ở xã Vĩnh Lập còn tự ý hạ cốt đất với mục đích khai thác rươi, cáy. Xã Vĩnh Lập đã nhắc nhở các hộ khi khai thác rươi, cáy phải tuân thủ Luật Đê điều.
PV