Xử lý 42 vụ vi phạm đê điều

THỨ SÁU, 22/05/2020 14:50:00

Hạt Quản lý đê các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm 42 trường hợp vi phạm đê điều...

Từ đầu năm đến nay, trong tỉnh phát sinh 46 trường hợp vi phạm đê điều. Hạt Quản lý đê các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm 42 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xây dựng nhà tạm, công trình phụ trợ, chứa vật tư, chất tải trên đê, làm dốc đê... 

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh, hầu hết các trường hợp vi phạm đều được phát hiện và xử lý dứt điểm, không có trường hợp vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến công trình đê điều. Các vi phạm còn lại sẽ được xử lý nghiêm trong thời gian tới.

TRẦN HIỀN