Xử lý dứt điểm 62 vụ vi phạm đê điều

THỨ SÁU, 24/07/2020 08:42:52

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh 67 vụ vi phạm đê điều, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm trước. 62 trường hợp đã được kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm.


Vi phạm công trình ngoài bãi sông thuộc địa bàn xã Kim Xuyên (Kim Thành)

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh 67 vụ vi phạm đê điều, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm trước. TP Hải Dương và các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Nam Sách là những địa phương phát sinh nhiều trường hợp vi phạm. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà tạm, nhà cấp 4, công trình phụ trợ, chứa vật tư, chất tải ngoài bãi sông.

Trong số các vi phạm phát sinh, có 62 trường hợp đã được Hạt Quản lý đê các địa phương kịp thời phát hiện, phối hợp với chính quyền xử lý dứt điểm. 5 trường hợp vi phạm còn lại đang tiếp tục được xử lý. 

KHÁNH HÒA