Xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

THỨ TƯ, 05/08/2020 14:49:40

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thị xã Kinh Môn chỉ đạo tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực vành đai an toàn mỏ Áng Dâu, Áng Dong, G4.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu UBND thị xã Kinh Môn chỉ đạo các phòng chức năng, UBND phường Minh Tân phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất đai tại khu vực vành đai an toàn mỏ Áng Dâu, Áng Dong, G4.

Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khu vực mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản và diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thị xã Kinh Môn, chính quyền địa phương trong kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu buông lỏng quản lý, để thất thoát tài nguyên khoáng sản...

Trước đó, báo Hải Dương ngày 24.7.2020 đăng tin "Khu mỏ Áng Dâu, Áng Rong bị lấn chiếm" phản ánh một số người dân tự ý lấn chiếm, cải tạo một phần diện tích đất thành ao nuôi rươi tại khu vực vành đai an toàn khai thác các mỏ trên; tập kết đất đá, đưa phương tiện, thiết bị vào xúc bốc, vận chuyển trái phép khoáng sản khu vực mỏ G4 của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
 VT