1 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hải Dương vào thẳng vòng cấp vốn

THỨ NĂM, 10/09/2020 20:00:12

Dự án nhận được mức hỗ trợ hơn 200 triệu đồng để mua trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Hội Phụ nữ tỉnh có 1 dự án phát triển HTX Sản xuất nông nghiệp VietGAP V.A.C Liên Mạc do chị Lương Thị Cúc ở xã Liên Mạc (Thanh Hà) làm chủ đã được vào thẳng vòng cấp vốn của cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công" năm 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức. Qua vòng sơ khảo, dự án này có tính khả thi cao nên không phải trải qua các phần thi trực tuyến cấp vùng. Dự án được nhận mức hỗ trợ hơn 200 triệu đồng để mua trang thiết bị phục vụ sản xuất.  

Cũng tại cuộc thi, Hội Phụ nữ tỉnh còn có 2 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ lọt vào cấp vùng phía Bắc. Đó là dự án "HTX Nông nghiệp sạch" của chị Bùi Thị Chuyền ở xóm Bắc, xã Hồng Lạc (Thanh Hà) và dự án phát triển "HTX Phụ nữ khuyết tật Bình Giang" của chị Vũ Thị Quê ở thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh (Bình Giang). Hình thức thi trực tuyến, dự kiến diễn ra vào ngày 23.9 tới. 

PV