3 địa phương gieo cấy xong lúa chiêm xuân

THỨ SÁU, 26/02/2021 09:04:31

Đến ngày 25.2, toàn tỉnh gieo cấy được 48.700 ha lúa chiêm xuân, đạt 90% kế hoạch. 3 địa phương đã gieo cấy xong là huyện Thanh Hà, TP Chí Linh và TP Hải Dương.


Thị xã Kinh Môn đang khẩn trương giải phóng đất để gieo cấy lúa chiêm xuân

Riêng thị xã Kinh Môn tiến độ gieo cấy chậm, mới đạt 20% do thu hoạch hành, tỏi muộn. Các huyện còn lại có tiến độ đạt từ 85-97%. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thị xã Kinh Môn huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 5.3. Các địa phương còn lại kết thúc gieo cấy trước ngày 28.2. Đối với diện tích lúa đã cấy cần cung cấp đủ nước, bón thúc sớm và tập trung.

DC