3 hồ có khả năng thiếu nước tưới vụ đông xuân

THỨ BẢY, 07/12/2019 09:00:31

Theo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi TP Chí Linh, vụ đông xuân năm nay, 3 hồ có khả năng thiếu nước tưới gồm hồ Chín Thượng (xã Bắc An), Suối Găng (phường Hoàng Tiến) và hồ Chóp Sôi (xã Lê Lợi).

Mực nước hiện nay ở hồ Chín Thượng là 2,6 m, thấp hơn 1,7 m so với cùng kỳ năm 2018

Mực nước hiện tại của các hồ thấp hơn từ 0,1 - 1,7 m so với cùng kỳ năm trước. Sau khi đổ ải xong, nếu thời tiết không mưa thì các hồ thiếu 3 đợt nước tưới. Riêng hồ Chóp Sôi mực nước cơ bản đủ bảo đảm tưới suốt vụ, nhưng do đáy kênh N1 cao hơn đáy kênh tưới chính 0,4 m nên khi mực nước hồ xuống dưới 1,2 m thì không có khả năng tưới tự chảy trên kênh N1 với diện tích 20 ha khu đồng Trại Sắt.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố đã xây dựng phương án tưới thay thế, sử dụng các máy bơm để bơm gạn lòng hồ hoặc dùng máy bơm điện hút nước ở một số ao lân cận của nhà dân...

TRẦN HIỀN