3 làng nghề bánh đa ở Thanh Miện tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm

THỨ TƯ, 20/05/2020 08:26:00

3 sản phẩm là bánh đa Hội Yên (xã Chi Lăng Nam), bánh đa Tào Khê (xã Chi Lăng Bắc) và bánh đa nướng Đào Lâm (xã Đoàn Tùng).

Làng nghề bánh đa Tào Khê hiện có trên 30 hộ làm nghề
Huyện Thanh Miện đã chọn 3 sản phẩm là bánh đa Hội Yên (xã Chi Lăng Nam), bánh đa Tào Khê (xã Chi Lăng Bắc) và bánh đa nướng Đào Lâm (xã Đoàn Tùng) tham gia chương trình bình chọn mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do UBND tỉnh tổ chức.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, làng nghề bánh đa Hội Yên có gần 100 hộ làm nghề với tổng sản lượng khoảng 7-8 tấn/ngày; làng nghề bánh đa Tào Khê có trên 30 hộ, sản lượng 4-5 tấn/ngày; làng nghề bánh đa nướng Đào Lâm có 16 hộ, đạt sản lượng 4.000-5.000 chiếc/ngày.
ĐỖ QUYẾT