4 mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật

THỨ TƯ, 20/01/2021 16:17:24

Năm 2021, ngành chăn nuôi và thú y đặt ra 4 mục tiêu để tăng giá trị sản xuất và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.


Quang cảnh hội nghị

Sáng 20.1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2020 và triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2021.

Năm 2021, ngành chăn nuôi và thú y đặt ra 4 mục tiêu để tăng giá trị sản xuất và phòng chống dịch bệnh động vật có hiệu quả là: giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ 6,5-7%, tỷ lệ chăn nuôi chiếm 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, trên 80% số hộ chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi. Duy trì đàn trâu, bò đạt 26.500 con, đàn lợn đạt 480.000 con, gia cầm đạt 15 triệu con và phấn đấu sản lượng thịt gia súc, gia cầm đạt 135.000 tấn. Ngành thực hiện hỗ trợ từ 10-15 dự án, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ 10-15 mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật, mô hình chăn nuôi an toàn sinh học. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 80% tổng đàn.

Năm 2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tổ chức, hướng dẫn xây dựng thêm 11 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nâng tổng số lên 74 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Thực hiện cung ứng kịp thời vật tư, hóa chất, các loại vaccine do Nhà nước hỗ trợ; hướng dẫn người dân chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi, bảo đảm điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học...

ĐQ