4 xã, phường ở Kinh Môn chưa chuyển đổi đất lúa

THỨ BA, 02/06/2020 11:55:06

Theo Phòng Kinh tế thị xã Kinh Môn, từ năm 2018 đến nay, thị xã mới chuyển đổi được 205,6 ha đất lúa sang trồng các cây khác hoặc kết hợp nuôi thủy sản, đạt trên 52% kế hoạch.

Mặc dù đã xây dựng kế hoạch nhưng các xã Quang Thành, Minh Hòa, Hoành Sơn và phường An Sinh chưa chuyển đổi được đất lúa. Nguyên nhân do chân ruộng của các địa phương này trũng, lầy lội, ruộng bậc thang manh mún. Việc chuyển đổi chủ yếu dựa vào kinh phí hỗ trợ, người dân chưa tự đầu tư để chuyển đổi.

 
PV