6 huyện thu hoạch xong lúa mùa

THỨ NĂM, 29/10/2020 10:30:58

Đến ngày 28.10, toàn tỉnh thu hoạch được khoảng 52.000 ha lúa mùa, đạt 92% diện tích gieo cấy, chậm hơn khoảng 2.000 ha so với cùng kỳ năm trước.


Nông dân Thanh Hà thu hoạch lúa mùa

Nguyên nhân do những ngày qua có mưa kéo dài nên việc đưa máy gặt xuống đồng khó khăn. Có 6 huyện là Ninh Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Bình Giang, Cẩm Giàng và Nam Sách thu hoạch xong lúa mùa. Các địa phương còn lại đạt từ 80-95%. Riêng huyện Kim Thành mới thu hoạch được 50% diện tích. 

DŨNG CƯỜNG