8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực

THỨ NĂM, 19/11/2020 14:32:13

UBND tỉnh đã xác định 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực để tập trung phát triển trong giai đoạn 2021-2025.


Vải quả là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025

Đó là gạo, hành tỏi, cà rốt, vải quả, rau quả, thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, cá truyền thống (cá chép, trắm, rô phi). Các loại nông sản này được lựa chọn từ 23 sản phẩm tiêu biểu dựa trên kết quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2015 - 2019.

Sản phẩm nông nghiệp chủ lực được xác định dựa trên các tiêu chí là tỷ trọng của sản phẩm so với từng lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng, hệ số vượt trội, khả năng ảnh hưởng tới các ngành khác, thị trường tiêu thụ, mức độ an toàn, thân thiện với môi trường.

NGUYỄN MƠ