Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Miện: Hỗ trợ thôn Phù Tải 2 cải tạo, mở rộng đường thôn

THỨ NĂM, 21/01/2021 11:30:11

Trong quá trình thi công tuyến đường, cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Miện, lực lượng dân quân xã Thanh Giang còn hỗ trợ 150 ngày công.


Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Miện hỗ trợ nhân dân thôn Phù Tải 2 làm đường giao thông

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Thanh Miện đang phối hợp với xã Thanh Giang giúp nhân dân thôn Phù Tải 2 cải tạo, mở rộng trục đường chính của thôn. 

Trục đường chính thôn Phù Tải 2 dài gần 500 m được đổ bê tông từ nhiều năm trước, hiện đã xuống cấp, nhỏ hẹp. Tổng kinh phí mở rộng, cải tạo đường dự kiến 600 triệu đồng, trong đó Ban CHQS huyện Thanh Miện hỗ trợ 10 triệu đồng, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng. Trong quá trình thi công tuyến đường, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thanh Miện, lực lượng dân quân xã Thanh Giang còn hỗ trợ 150 ngày công.

Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 25.1. 

PV