Bình Giang: Các vùng sản xuất tập trung đều có liên kết bao tiêu sản phẩm

THỨ BA, 19/11/2019 17:51:38

Đến nay, huyện Bình Giang có 180 vùng sản xuất tập trung, gồm 30 vùng gieo cấy lúa chất lượng cao với quy mô 30 ha/ vùng trở lên và 150 vùng trồng rau màu có diện tích 10 ha/vùng trở lên.

Các vùng sản xuất tập trung đều có liên kết và được bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Huyện đã thực hiện nhiều chính sách để nông dân quy vùng sản xuất như hỗ trợ về vật tư nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư giống, hướng dẫn kỹ thuật, ưu tiên các hộ tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa...

PV