Bình Giang: Diện tích cấy bằng máy nhiều nhất tỉnh

THỨ BA, 25/02/2020 07:26:27

Trong tổng số hơn 6.000 ha lúa chiêm xuân năm 2020 của huyện Bình Giang có gần 1.000 ha lúa được cấy bằng máy, đạt 16,7%. Đây là huyện có diện tích cấy bằng máy nhiều nhất tỉnh.

Năm 2020, huyện trích ngân sách hỗ trợ các mô hình cấy bằng máy tại 3 xã Cổ Bì, Thái Học, Vĩnh Hưng. Đây là 3 xã cuối cùng trong huyện đưa máy cấy vào sản xuất. Mỗi xã xây dựng từ 2-3 mô hình cấy bằng máy. Mỗi sào cấy bằng máy được hỗ trợ 135.000 đồng. 

Huyện Bình Giang phấn đấu tăng tỷ lệ diện tích cấy bằng máy vụ sau lên 20%.
PV