Bình Giang dự kiến trồng 110 ha dưa chuột bao tiêu sản phẩm

THỨ TƯ, 14/10/2020 15:06:45

Đây là năm đầu tiên huyện Bình Giang triển khai trồng dưa chuột gắn với bao tiêu sản phẩm.

Vụ đông năm nay, UBND huyện Bình Giang liên kết với Tập đoàn BioBee Việt Nam khảo sát và triển khai chương trình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm dưa chuột Nhật và dưa chuột bao tử. Dự kiến quy mô vùng sản xuất khoảng 110 ha tại 8 xã Hùng Thắng, Tân Việt, Long Xuyên, Hồng Khê, Cổ Bì, Thái Dương, Thái Hòa và Vĩnh Hồng. Hiện nông dân đã giải phóng xong đất, sẽ trồng khi thời tiết phù hợp.

Đây là năm đầu tiên huyện Bình Giang triển khai trồng dưa chuột gắn với bao tiêu sản phẩm.
PV