Bổ sung 4 giống lúa vào cơ cấu giống vụ đông xuân

THỨ BA, 03/12/2019 10:06:39

Vụ đông xuân 2019-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung 4 giống lúa vào cơ cấu giống là SHPT3, TBR279, Hà Phát 3, Đài thơm 8.


Sau nhiều vụ sản xuất thử, giống lúa SHPT3 chính thức được đưa vào cơ cấu giống vụ đông xuân của tỉnh
Đây là những giống lúa thích hợp với điều kiện sản xuất vụ đông xuân ấm, đã được sản xuất thử tại nhiều địa phương trong tỉnh. Sở cũng đưa 5 giống lúa ra khỏi cơ cấu là Tej vàng, Nếp 87, Bắc Thịnh, T10, Thục Hưng 6.

Bộ giống chủ lực vụ đông xuân 2019-2020 của tỉnh có 23 giống lúa, gồm 21 giống lúa thuần và 2 giống lúa lai. Trên cơ sở bộ giống của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương lựa chọn giống gieo cấy phù hợp, chỉ đạo nông dân gieo mạ trà xuân sớm từ ngày 10.12.
NGUYỄN MƠ