Bổ sung 7 giống lúa mới vào cơ cấu giống

THỨ SÁU, 27/11/2020 08:20:35

Đây là những giống lúa thích hợp với mọi điều kiện thời tiết, đã được sản xuất thử tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo dự báo vụ đông xuân 2020-2021 có nền nhiệt thấp hơn trung bình nhiều năm nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung 7 giống lúa mới vào cơ cấu giống là QR15, J02, VNR20, CNC11, nếp Hương, nếp Liên Hoa và Lai thơm 6.

Đây là những giống lúa thích hợp với mọi điều kiện thời tiết, đã được sản xuất thử tại nhiều địa phương trong tỉnh. Sở cũng đưa 3 giống lúa ra khỏi cơ cấu là P6, BN01 và Hồng Đức 9.

Bộ giống chủ lực vụ đông xuân 2020-2021 của tỉnh có 27 giống lúa, gồm 24 giống lúa thuần và 3 giống lúa lai. Trên cơ sở bộ giống của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương lựa chọn từ 5-7 giống gieo cấy phù hợp. Nông dân gieo mạ trà xuân sớm từ ngày 10.12.

NM