Bổ sung hơn 49 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi

THỨ SÁU, 26/06/2020 05:39:56

Bộ Tài chính vừa bổ sung 49 tỷ 315 triệu đồng từ ngân sách trung ương cho Hải Dương để hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) năm 2019.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tạm cấp cho tỉnh ta 670 tỷ đồng để hỗ trợ người có lợn bị tiêu hủy do DTLCP. Đến nay, phần hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy từ Trung ương đã cấp đủ theo quy định. 

Do ảnh hưởng của DTLCP, người chăn nuôi trong tỉnh bị thiệt hại 887,55 tỷ đồng. Ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương nói trên, tỉnh còn trích kinh phí từ các nguồn khác hỗ trợ cho người chăn nuôi. Việc hỗ trợ đến nay đã cơ bản hoàn thành. 

PV