Bón thúc cho vải từ ngày 10.7

THỨ TƯ, 01/07/2020 16:41:00

Để chủ động chuẩn bị cho vụ vải tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân khẩn trương đốn tỉa và bắt đầu bón thúc lộc cho cây từ ngày 10.7.


Các trà vải bắt đầu bón thúc đợt 1 từ ngày 10.7
Đến ngày 30.6, toàn tỉnh cơ bản thu hoạch xong các trà vải. Để chủ động chuẩn bị cho vụ vải tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân khẩn trương đốn tỉa và bắt đầu bón thúc lộc cho cây từ ngày 10.7. Bón thúc từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng và lần cuối kết thúc trước ngày 10.10. 

Đối với những cây vải ở vùng trũng, tiêu úng chậm nên bỏ qua bón thúc lộc đợt đầu, bắt đầu bón thúc từ giữa tháng 8 để tránh các đợt mưa lớn xảy ra trong thời gian từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 có thể gây chết cây.
NM