Cẩm Giàng: 8 vùng lúa và rau màu được bao tiêu sản phẩm từ đầu vụ

THỨ NĂM, 19/03/2020 13:16:30

Huyện Cẩm Giàng đã quy hoạch được 65 vùng sản xuất tập trung trong vụ xuân này với tổng diện tích 1.015 ha, gồm 32 vùng lúa rộng 516 ha và 33 vùng rau màu rộng 499 ha.


Cánh đồng cải bắp ở xã Định Sơn (Cẩm Giàng)
Có 8 vùng được bao tiêu sản phẩm từ đầu vụ gồm 1 vùng lúa rộng 52 ha ở xã Định Sơn và 7 vùng rau màu, diện tích 70 ha tại xã Đức Chính.

Đến ngày 17.3, huyện Cẩm Giàng đã trồng được 300 ha rau màu, đạt 42,8% kế hoạch.
PV