​Cẩm Giàng: Chỉ khoảng 40% đàn gia cầm được tiêm phòng cúm

THỨ BA, 18/02/2020 21:34:36

Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cẩm Giàng, tổng đàn gia cầm của huyện là 900.000 con, tập trung ở các xã như Cẩm Đông, Cẩm Hoàng...

Tỷ lệ tiêm vaccine phòng cúm của địa phương chỉ đạt khoảng 40% tổng số gia cầm, chủ yếu ở các hộ chăn nuôi lớn và các hộ nuôi gia cầm đẻ trứng. Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ít tiêm phòng cúm cho đàn gia cầm do kinh phí mua vaccine lớn và một số hộ còn tâm lý chủ quan. 
TRẦN HIỀN