Cẩm Giàng cơ bản gieo cấy xong lúa chiêm xuân

THỨ SÁU, 26/02/2021 21:29:36

Dù gặp khó khăn do bị phong tỏa, giãn cách nhưng đến ngày 26.2, huyện Cẩm Giàng đã gieo cấy được trên 3.870 ha, đạt hơn 99% tổng diện tích.

Vụ chiêm xuân năm 2021, huyện Cẩm Giàng có 23 mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích là 103 ha, quy mô mỗi vùng từ 3 - 10 ha ở các xã: Cẩm Đông, Cẩm Đoài, Cao An, Định Sơn, Lương Điền, Cẩm Điền, Tân Trường và Cẩm Hoàng. Trong đó có 21 mô hình sản xuất lúa với tổng diện tích 94 ha với các giống BT7, Đài thơm 8, Q5, Nếp 97; 2 mô hình trồng rau màu diện tích 9 ha tại Cẩm Đoài và Định Sơn.

Các mô hình tích tụ ruộng đất được huyện hỗ trợ 100% giá giống lúa và 5 triệu đồng/ha kinh phí mua hạt giống rau màu.
TUẤN SỸ