Cẩm Giàng Hơn 100 ha cà rốt được tưới nước tự động

THỨ BA, 09/10/2018 08:30:42

Toàn huyện Cẩm Giàng hiện có hơn 100 ha cà rốt chính vụ sử dụng hệ thống tưới nước tự động, tập trung tại 2 xã Cẩm Văn, Đức Chính.


Cán bộ Hội Nông dân xã Đức Chính trao đổi kinh nghiệm sử dụng hệ thống tưới nước tự động với hội viên nông dân thôn An Lãng
 Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Giàng, toàn huyện hiện có hơn 100 ha cà rốt chính vụ sử dụng hệ thống tưới nước tự động, tập trung tại 2 xã Cẩm Văn, Đức Chính. Ưu điểm của tưới tự động là chủ động nguồn nước, mật độ tưới rộng và thẩm thấu sâu hơn so với cách tưới truyền thống. Đến ngày 8.10, toàn huyện Cẩm Giàng đã gieo trồng được hơn 400 ha trong tổng số 600 ha cà rốt chính vụ. Vụ đông năm sau, huyện phấn đấu sẽ có hơn 50% diện tích trồng cà rốt sử dụng hệ thống tưới nước tự động.
ĐỨC TÂM