Cẩm Giàng: Ưu tiên nạo vét kênh dẫn ở khu vực có cốt đất cao

THỨ NĂM, 03/12/2020 20:00:58

Đến ngày 1.12, các xã, thị trấn của huyện Cẩm Giàng đã nạo vét được 28.000 m3 thủy lợi đông xuân, đạt hơn 40% kế hoạch.

Trong đó, nạo vét xong 8.000 m3 kênh chìm và 20.000 m3 tiểu thủy lợi do các địa phương tự thực hiện. Huyện ưu tiên nạo vét kênh dẫn, cửa cống lấy nước, hố hút ở các trạm bơm trước để chủ động điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất, nhất là ở các khu vực có cốt đất cao, khó khăn về nước tưới như các xã Cao An, Lương Điền, Ngọc Liên...

Năm nay, huyện Cẩm Giàng có kế hoạch nạo vét 64.000 m3, cao hơn gần 10.000 m3 so với khối lượng tỉnh giao. 

TH