Cấp hơn 256.000 liều vaccine tiêm phòng vụ xuân

THỨ SÁU, 20/03/2020 07:49:51

Năm nay, số lượng vaccine giảm so với năm ngoái do tổng đàn lợn trong tỉnh đã giảm mạnh.

Ngày 19.3, Chi cục Thú y tỉnh cấp hơn 256.000 liều vaccine tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc, gia cầm tới Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố và thị xã, giảm khoảng 300.000 liều vaccine so với vụ xuân năm trước.

Số lượng vaccine giảm do tổng đàn lợn trong tỉnh đã giảm mạnh. Riêng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Kinh Môn đăng ký mua thêm 1.800 liều vaccine lở mồm, long móng, tai xanh cho lợn và 10.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm. Số kinh phí mua vaccine này do người dân tự chi trả.

Chi cục Thú y tỉnh sẽ cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng cho cán bộ thú y cơ sở và cung ứng đầy đủ vật tư phục vụ tiêm phòng. Ngoài tiêm phòng theo lịch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi mới tái đàn.       
    
TRẦN HIỀN