Chuyển 2 mô hình giảm nghèo về thị xã Kinh Môn

THỨ SÁU, 22/05/2020 06:12:09

UBND tỉnh vừa quyết định hỗ trợ triển khai 2 mô hình giảm nghèo ở thị xã Kinh Môn gồm mô hình nuôi chim cút, gà đẻ trứng tại xã Thăng Long và trồng sắn dây ở xã Thượng Quận.

UBND tỉnh vừa quyết định hỗ trợ triển khai 2 mô hình giảm nghèo ở thị xã Kinh Môn gồm mô hình nuôi chim cút, gà đẻ trứng tại xã Thăng Long và trồng sắn dây ở xã Thượng Quận. 2 mô hình này thay thế cho mô hình trồng cà chua trên gốc cà tím tại xã An Thượng (TP Hải Dương) và mô hình nông nghiệp của huyện Tứ Kỳ đã được UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2019-2020 trong tỉnh. Nguyên nhân do TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ không bố trí được nguồn lực, không còn nhu cầu thực hiện các mô hình trên.

Như vậy trong năm nay, tỉnh Hải Dương vẫn hỗ trợ triển khai đủ 12 mô hình giảm nghèo theo đúng kế hoạch, 300 triệu đồng/mô hình. Khi tham gia dự án, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 7 triệu đồng, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo nhận 5 triệu đồng. Sau 2 năm triển khai, các hộ phải hoàn trả 2/3 số vốn được hỗ trợ, 1/3 số còn lại các hộ được hưởng.

PV