Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa chiêm xuân

THỨ TƯ, 26/02/2020 07:26:07

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 25.2, toàn tỉnh đã gieo cấy được 56.365 ha lúa, đạt 98,5% diện tích vụ chiêm xuân.


Đến ngày 25.2, toàn tỉnh đã gieo cấy được 98,5% diện tích
11 huyện, thành phố đã gieo cấy xong. Riêng thị xã Kinh Môn đã gieo cấy được 85% diện tích và phấn đấu hoàn thành trong ngày 28.2. 

Năm nay, ngoài diện tích cấy bằng tay, gieo thẳng, người dân còn sử dụng máy cấy 4.287 ha, tăng 237 ha so với cùng kỳ năm trước.

Để lúa sinh trưởng và phát triển tốt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo người dân cần cung cấp đủ nước tưới dưỡng lúa mới cấy; bón phân đợt 1 ngay sau khi lúa bén rễ hồi xanh...
NGỌC THỦY