Cơ bản hoàn thành kế hoạch trồng rừng

THỨ NĂM, 03/12/2020 14:31:39

Chi cục Kiểm lâm đã trồng rừng đạt 98,3% kế hoạch năm.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã trồng 19 ha rừng thay thế tại TP Chí Linh, 9,2 ha rừng cải tạo ở thị xã Kinh Môn và gần 83 ha rừng sau khai thác, đạt 98,3% kế hoạch năm. Chi cục cũng chăm sóc gần 147 ha rừng, đạt 99%.

Chi cục Kiểm lâm tăng cường phối hợp với các Hạt Kiểm lâm, lực lượng dân quân tự vệ các xã, phường nơi có rừng tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng cháy, chữa cháy rừng. Năm nay trong tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ cháy rừng nhỏ ở thị xã Kinh Môn.

NGÂN HÀ