Công ty CP Nông sản Hưng Việt: Bao tiêu 356 ha rau màu vụ đông

THỨ TƯ, 06/11/2019 16:49:55

Vụ đông năm nay, Công ty CP Nông sản Hưng Việt (Gia Lộc) bao tiêu 356 ha rau màu vụ đông cho nông dân trong tỉnh, tăng 130 ha so với năm trước.


Nông dân xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) trồng su lơ liên kết với Công ty CP Nông sản Hưng Việt
Trong đó, có 100 ha cà rốt ở các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Ninh Giang và 256 ha su hào, cải bắp, su lơ ở Gia Lộc. Công ty cung cấp cây giống và hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc để bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu.

Công ty hiện có 130.000 m2 nhà màng, nhà lưới để gieo rau giống cung ứng cho người dân và 3 nhà xưởng với 12 kho lạnh hiện đại có sức chứa 2.000 tấn nông sản cùng lúc.
PV