Đánh giá các mô hình nông nghiệp để xây dựng phương án hỗ trợ

THỨ BA, 09/06/2020 08:15:15

Theo báo cáo của các địa phương, những mô hình sản xuất nông nghiệp nêu dưới đây đã mang lại hiệu quả cao, phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản kiểm tra mô hình nuôi thuỷ sản tại xã Đoàn Kết (Thanh Miện)
Sáng 8.6, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình trồng dưa lưới ở phường An Sinh, lúa BC15-02 ở phường Phú Thứ (Kinh Môn), tưới tự động ở xã Phạm Kha và vùng nuôi thuỷ sản của xã Đoàn Kết (Thanh Miện).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản đánh giá cao cách làm của các địa phương và hiệu quả của các mô hình. Đồng chí đề nghị huyện Thanh Miện cần làm rõ cơ chế quản lý tại mô hình tưới tiêu tiết kiệm ở xã Phạm Kha. Các địa phương rà soát cơ chế hỗ trợ, hiệu quả cụ thể của từng mô hình để UBND tỉnh làm căn cứ xây dựng cơ chế hỗ trợ cho người dân trong thời gian tới.

Theo báo cáo của các địa phương, những mô hình trên mang lại hiệu quả cao, phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay. Dưa lưới đang được nông dân bán với giá 40.000 đồng/kg. Mặc dù đang thử nghiệm nhưng giống BC15-02 cho năng suất 70 tạ/ha. Mô hình tưới nước tự động đã giúp nông dân giảm công chăm bón. Mô hình nuôi thủy sản tập trung tại xã Đoàn Kết cho thu hoạch 20 tấn cá/ha/năm, lãi khoảng 200 triệu đồng/ha/năm.

Các mô hình sản xuất trên đều đã nhận được hỗ trợ của tỉnh như 100.000 đồng/m2 nhà màng, kinh phí làm đường giao thông, hệ thống điện vùng nuôi thủy sản...
PV