Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi, chuẩn bị đổ ải vụ đông xuân

THỨ NĂM, 05/12/2019 11:28:50

Vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 57.250 ha lúa.

Trà xuân sớm sẽ gieo mạ dược từ ngày 10-15.12.2019, cấy từ ngày 1-10.2.2020. Trà lúa muộn thực hiện 2 phương thức gồm gieo mạ non trên nền đất cứng, cấy từ ngày 10-28.2; mạ sân, mạ khay cấy máy từ ngày 1-10.2; gieo thẳng từ ngày 10-20.2. Từ ngày 1.1.2020, các địa phương bắt đầu đưa nước vào trữ trên hệ thống kênh trục, ao, hồ. Thời gian đổ ải từ ngày 10.1-25.2, trong đó đổ ải đại trà từ ngày 20.1-20.2.

Để bảo đảm cung cấp đủ nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ đông xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND cấp huyện và các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi cần huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đông xuân. Trong đó, ưu tiên nạo vét kênh dẫn nhánh, cửa cống, hố hút bảo đảm đúng tiến độ xong trước ngày 31.12. Tập trung rà soát, khẩn trương tu sửa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị để đưa nước đổ ải. Các Công ty TNHH một thành viên: Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Bắc Hưng Hải bố trí thiết bị thường xuyên quan trắc độ mặn, tình trạng xâm nhập mặn ở các cống lấy nước từ ngoài sông để chủ động lấy nước trữ vào hệ thống từ ngày 1.1.2020.
TRẦN HIỀN