Đề xuất 16 sản phẩm ưu tiên hỗ trợ sản xuất

THỨ BA, 20/08/2019 16:04:20

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất 16 sản phẩm nông nghiệp được ưu tiên hỗ trợ.


Ổi là một trong những nông sản được đề xuất ưu tiên hỗ trợ
Lĩnh vực trồng trọt có nếp cái hoa vàng; gạo Bắc thơm số 7; gạo nếp các loại; gạo tẻ phục vụ chế biến; gạo hữu cơ; cà rốt; cải bắp, su hào, su lơ; vải quả; ổi; hành củ. 3 sản phẩm chăn nuôi là lợn, gà, trứng gà và 3 sản phẩm thủy sản là cá rô phi, cá chép, cá trắm.

Để được hưởng hỗ trợ ưu tiên, các vùng gieo cấy lúa phải có quy mô tối thiểu 30 ha/vùng; vùng trồng rau màu bảo đảm diện tích từ 5-10 ha/vùng. Quy mô chăn nuôi gà từ 50.000 con/vùng, lợn từ 10.000 con/vùng trở lên và nuôi tập trung, cách xa khu dân cư. Với thủy sản, nuôi tập trung phải đạt tối thiểu 20 ha/vùng hoặc 50 lồng/ vùng trên sông, 6 sông trong ao/vùng. Chính sách hỗ trợ này nhằm khuyến khích phát triển liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.
DŨNG CƯỜNG