Diện tích cấy lúa bằng máy tăng trên 2%

THỨ HAI, 06/07/2020 17:13:25

Do được hưởng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nên diện tích cấy máy vụ chiêm xuân năm nay được mở rộng, đạt khoảng 8% tổng diện tích gieo cấy trong tỉnh.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm cơ sở sản xuất mạ khay tại xã Hồng Phong (Thanh Miện)

Sáng 6.7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc thực hiện ''Đề án phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025'' tại các huyện Thanh Miện và Bình Giang.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hầu hết người dân đều nắm được các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở, trung tâm sản xuất mạ khay. Ngoài được hỗ trợ kinh phí thuê nhà xưởng, mua giá thể, khay đựng mạ, các cơ sở, trung tâm mạ khay còn được cán bộ Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn các biện pháp gieo, chăm sóc đúng quy trình nên mạ sinh trưởng, phát triển tốt. Chân mạ tơi xốp, thân mạ cao thuận lợi cho cấy bằng máy. Để mở rộng diện tích cấy máy, một số cơ sở sản xuất mua thêm máy, phục vụ nhu cầu của nông dân. Ngoài ra, các mô hình cấy lúa bằng máy cũng được hỗ trợ về công chỉ đạo, tập huấn kỹ thuật...

Do được hưởng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nên diện tích cấy máy vụ chiêm xuân năm nay được mở rộng, đạt khoảng 8% tổng diện tích gieo cấy trong tỉnh, tăng trên 2% so với vụ chiêm xuân năm ngoái. Việc dùng máy cấy góp phần đẩy nhanh tiến độ mùa vụ, giảm sức lao động, tăng hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp. 

PV