Diện tích đất lúa giảm mạnh

THỨ TƯ, 25/11/2020 12:04:54

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích lúa cả năm 2020 của tỉnh đạt 112.849 ha, giảm 10.153 ha so với năm 2015.

Mặc dù diện tích lúa giảm nhưng do tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật, đưa giống lúa mới, chất lượng cao vào sản xuất nên sản lượng thóc cả năm đạt 689.681 tấn. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, giảm diện tích đất lúa còn 104.000 ha và từ năm 2030 giữ ổn định ở mức 100.000 ha để bảo đảm an ninh lương thực. Diện tích đất trồng lúa tập trung ở các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện, Bình Giang, Ninh Giang, Kim Thành...

Diện tích đất lúa giảm do chuyển đổi sang trồng rau màu, nuôi thủy sản và phát triển công nghiệp.

PV