Diện tích lúa bị ốc bươu vàng gây hại giảm

THỨ SÁU, 07/08/2020 08:11:41

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, toàn tỉnh có 787 ha lúa bị ốc bươu vàng gây hại, phân bố đều ở các địa phương, giảm 423 ha so với vụ mùa năm trước.

Trong đó, 2 ha lúa bị ốc bươu vàng gây hại nặng, mật độ từ 10-15 con/m2, tập trung ở những diện tích ruộng trũng thấp, có nguồn nước ra vào thường xuyên nên mang theo nhiều trứng ốc; diện tích còn lại mật độ từ 2-3 con/m2.

Diện tích lúa bị ốc bươu vàng gây hại ít hơn năm trước do nông dân các địa phương chủ động các biện pháp phòng trừ. Ngoài bắt bằng tay, nông dân còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để diệt trứng ốc. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo, thời gian tới nông dân cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng trừ, trong đó tập trung vào diện tích lúa gieo vãi, cấy mạ sân để bảo đảm lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

PV