Đổ ải hơn 4.000 ha đất sau xả nước đợt 1

THỨ BẢY, 16/01/2021 09:55:30

Kết thúc xả nước đợt 1 của các hồ thủy điện, các địa phương trong tỉnh đã đổ ải được hơn 4.000 ha đất sản xuất, đạt gần 8% kế hoạch.

Theo Chi cục Thủy lợi, đến hết ngày 15.1, kết thúc xả nước đợt 1 của các hồ thủy điện, các địa phương trong tỉnh đã đổ ải được hơn 4.000 ha đất sản xuất, đạt gần 8% kế hoạch. Các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Bình Giang... có nhiều diện tích đất đã được đổ ải.

​​​​​Từ ngày 20.1, các địa phương trong tỉnh sẽ bắt đầu đổ ải đại trà. Chi cục Thủy lợi đề nghị các địa phương tận dụng tối đa các đợt triều cường và xả nước ở các hồ thủy điện để đưa nước đổ ải. Trong đó, ưu tiên đổ ải ở các khu vực xa và khó khăn về nguồn nước, bảo đảm tất cả các diện tích gieo cấy đều có nước. Trong quá trình lấy nước đổ ải cần theo dõi chặt chẽ độ mặn ở khu vực hạ lưu sông để bảo đảm chất lượng nước. 

TRẦN HIỀN