Doanh thu từ vải tăng gần 446 tỷ đồng

THỨ SÁU, 26/06/2020 10:03:16

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ vải năm nay đã cơ bản thu hoạch xong. Giá trị sản xuất đạt 1.166 tỷ đồng, tăng gần 446 tỷ đồng so với vụ vải năm 2019.


So với năm 2019, giá trị sản xuất quả vải năm nay tăng gần 446 tỷ đồng

Sản lượng vải sớm đạt 22.000 tấn, giá bán cao nhất là 60.000 đồng/kg, giá trung bình cả vụ đạt gần 31.000 đồng/kg. 50% sản lượng vải được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Singapore, Australia... Sản lượng vải thiều chính vụ đạt 21.000 tấn, giá bán cao nhất đạt 50.000 đồng/kg, giá bán trung bình hơn 23.000 đồng/kg. 80% sản lượng vải thiều được tiêu thụ trong nước, còn lại xuất khẩu. Đây là năm đầu tiên quả vải tươi của tỉnh được xuất sang Nhật Bản. 

THANH HÀ