Gạo Bắc thơm Thanh Miện được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

THỨ TƯ, 08/07/2020 09:30:41

Gạo Bắc thơm Thanh Miện đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu độc quyền và cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Theo Hội Nông dân huyện Thanh Miện, sản phẩm gạo Bắc thơm Thanh Miện đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận nhãn hiệu độc quyền và cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Hội Nông dân huyện đang tiếp tục hướng dẫn các hộ kinh doanh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh nhãn hiệu gạo này.

Mỗi vụ, huyện Thanh Miện gieo cấy khoảng 1.000 ha lúa Bắc thơm. Do được gieo cấy chủ yếu tại các vùng trồng tập trung nên lúa ít bị sâu bệnh, gạo thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. 
PV